สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3860-3458-9,  081-663-5656, Sales@SoftLogicSolutions.com

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> Fire Alarm >>> Nohmi

Fire Alarm

- FIRE ALARM - ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM

รหัสสินค้า: 002491
Nohmi Bosai continues to strive to give customers an assurance of "safety" by providing optimum fire protection systems
33
  Tell a Friend
FAP128N-B1-30L

รหัสสินค้า: 002588
The FAP128N series fire alarm panel was developed to provide a cost- and space-saving conventionalfire alarm.
33
  Tell a Friend
FAP129N

รหัสสินค้า: 002589
The FAP129N series fire alarm panel was developed to provide a cost- and space-saving conventional fire alarrm panel together.
33
  Tell a Friend
FIP220N-S-5L

รหัสสินค้า: 002590
The FIP series annunciators are auxiliary units of fire alarm panels and installed in the sub control room.
33
  Tell a Friend
FAP230N

รหัสสินค้า: 002591
On receiving a fire signal from a fire detector or a manual alarm box, the FAP 230N conventional fire alarm panel gives a visual alarm.
33
  Tell a Friend
FMM

รหัสสินค้า: 002592
The NOHMI's FMM series manual fire alarm box is used to manually initiate a fire alarm signal by pushing the plexi-glass which is connect to the push-button switch.
33
  Tell a Friend
FAP128N-B1-50L

รหัสสินค้า: 002941
Smoke Detecor:30/zone Max.500/Panel
33
  Tell a Friend
FAP230N-1L

รหัสสินค้า: 002942
Lavastica International supplies a wide range of Nohmi Bosai panels.<br> For detailed product information click on the products listed below.
33
  Tell a Friend


Total: 8: